Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek). A tanítási napok száma: 180. Az első félév 2014. január 17-ig tart, az első félév tanulmányi eredményéről az értesítést 2014. január 24-ig kapják meg a szülők.

Tanítási szünetek: őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtt az utolsó tanítási nap okt. 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap nov. 4. (hétfő). Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap jan. 6. (hétfő). A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart, a szünet előtti utolsó tanítási nap ápr. 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap ápr. 23. (szerda).

A tanév során a tantestület a tanítási napokon felül öt tanítás nélküli munkanapot használhat fel, ebből az egyik nap programjáról a diákönkormányzat dönt a nevelőtestület véleményének kikérése mellett.

Az országos kompetenciamérés 2014. május 28-án lesz (olvasás-szövegértés és matematikai alapkészségek) a 6. és 8. évfolyam tanulói számára.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2014. április 2. és május 27. között kell elvégezni.