A 2012. évi CXX. törvény értelmében azon 14. évét be nem töltött kiskorú tanulót, aki felelős nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül van távol az oktatási intézményétől, a rendőr a nevelési-oktatási intézménybe az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A törvény szándéka az, hogy a kiskorú teljesítse iskolalátogatási kötelezettségét, ne az utcán vagy más egyéb helyen tartózkodjon iskolaidőben.

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

1. A nevelési-oktatási intézmény által kiállított, érvényes írásbeli igazolás;

2. A tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás;

3. Az orvosi igazolás.