Mint minden tanév végén, úgy most is ünnepség keretében zártuk le a mögöttünk álló  időszakot. A Himnuszt elénekeltük, majd meghallgattuk Horváth Róbert 7.a osztályos tanuló szavalatát, melyben köszöntötte a vakációt, a nyár örömeivel együtt járó szabadságot. Utána Gál Gábor igazgató értékelte a tanévet, ismertette a legjellemzőbb tanulmányi eredményeket, elköszönt az elballagott nyolcadikosoktól. A KLIK Szolnoki Tankerületének munkatársa, dr. Mészárosné Fekete-Szabó Andrea elismerő okleveleket nyújtott át az iskolában kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak, így Abonyi Lászlónénak, Bagdi Juditnak, Nádasné Nagypál Juditnak, Péntekné Eke Évának, Reményi Mónikának, Sepsiné Rózsa Ildikónak és Szamosvári Zoltánnénak. Halász Sándorné igazgatóhelyettes szólította ki az iskola tanulói és szülői elé a kitűnő eredményt elért tanulókat, akik az igazgató úrtól vehették át a szép bizonyítványukat, melyet minden résztvevő tapssal is jutalmazott. Kulinné Kupai Márta igazgatóhelyettes ismertette a legkiválóbb országos, regionális és megyei tanulmányi, művészeti, valamint sporteredményeket. Minden eredményre büszkék lehettünk, hiszen ezek mutatják a tanulók teljesítményét, ezzel is növelik iskolánk hírét, Végezetül a nyolcadikosaink léggömböket eresztettek a kavargó szélbe, ezzel is jelezték távozásuk visszavonhatatlanságát. Ezután az intézmény vezetője bezárta a 2014-2015-ös tanévet, s a Szózat hangjai elköszöntötték a résztvevőket. A bizonyítványosztás a tantermekben zajlott a továbbiakban. Minden jó, ha a vége jó! (Reméljük, hogy így is lett!…) -g-