Az idén is a hagyományoknak megfelelő módon, június 15-én tíz órától zajlott a Kőrösi iskolában a ballagás. Elsőként a “kisballagáson” a 8. osztályosaink elköszöntek iskolatársaiktól, tanítóiktól és tanáraiktól, az osztály- és tantermeiktől. Az iskola tanulói, nevelői és dolgozói figyelemmel, szeretettel követték a ballagók búcsúzkodását, amelyhez szép hátteret adott az a virágpompázat, amelyet a gyerekek és a nevelők közösen készítettek már kora reggel óta, csakis erre az alkalomra. A ballagás végén felsorakoztak az osztályok az aulában az alkalomhoz illő köszöntésre, elköszönésre, melynek végén közös énekükkel búcsúzott a ballagó évfolyam az iskolától, az itt maradóktól. A kisballagás minden évben szép és bensőséges hangulatú, melynek emléke mindannyiunkban sokáig él még. Képeink a kisballagáson készültek. -G-