A leendő első évfolyamos gyermekek beiratkozása 2017. április 20-án és 21-én történik 8-tól 19 óráig.

A gyermek beiratkozásakor szükséges dokumentumok:

    A gyermek nevére kiállított személyi azonosító;

    A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

    Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás;

  • óvodai szakvélemény;
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye;
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről;

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amely tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket szüleikkel együtt a beiratkozás napjaira! – Gál Gábor igazgató –