„Határtalanul” Egy nemzet fiaiként közös értékeink nyomában – barangolás Erdélyben című pályázat programjait témanappal zártuk le, melyhez fotópályázat kapcsolódott. Iskolagyűlés keretében ismertettük a tanulókkal a program lényeges elemeit, majd két helyszínen folytattuk a téma feldolgozását.A tanítási órákon a tantárgy jellegének megfelelő tevékenységgel bővítették ismereteiket a tanulók: az egyik rajzórán erdélyi tájképet festhettek,melyhez angolórán angol nyelvi feliratokat készítettek, majd egy másikon pedig megtervezték Erdélyhez kapcsolódó címerüket, informatikaórán receptkönyvet szerkesztettek, míg egy másikon az internet segítségével Erdélyhez kötődő feladatlapot oldottak meg, énekórán csángó népdalt tanultak, osztályfőnöki órán élménybeszámolót hallgattak a hetedikes gyerekektől, testnevelésórán népi játékokat játszottak, technikaórákon székelyzászlót készítettek, honismeretórán megismerkedtek a székely népviselettel, kémiaórán kielemezték a borvizek összetételét, matematikaórán furfangos „székely” matematikai feladatokat oldottak meg. A biológia-, földrajz- és természetismeret-órákon pedig Erdély élővilágával, földrajzi adottságaival, természeti különlegességeivel ismerkedtek meg a gyerekek. Az ebédlőben vetélkedőn adtak számot az előzetesen szerzett ismereteikről az 5-6. évfolyamos tanulók, majd címertervezés, székely zászló készítése, a rovásírás elsajátítása és székely szavakkal activity-játék színesítette a délelőttjüket, délután pedig táncházzal egybekötött ételkóstoláson vehettek részt. A táncház keretében csángó lépéssort tanultak meg, majd a hetedikes tanulók szülői segítséggel megterítettek jellegzetes erdélyi ételekkel, és terített asztallal várták alsóbb évfolyamos tanulótársaikat. Nagy sikert aratott körükben a puliszka édes és sós változata,a  zakuszka, a padlizsánkrém és a házi sajt. A program végén elmondták a résztvevő 5-6. évfolyamos tanulók, hogy lelkesen várják a jövő évi pályázati lehetőséget, és örömmel vesznek részt a megvalósításban.