Határtalanul! – Ismerkedés Erdély történelmi nevezetességeivel, természeti értékeivel és néprajzi hagyományaival. A „Határtalanul” program keretében 2015. október 21-25. között negyvennégy hetedikes tanulónk keresi fel Erdély nevezetes helyeit. A tanulmányi kirándulást EMET-től elnyert 1.209.000 Ft-os pályázati támogatás segítségével valósítjuk meg. A program célja, hogy Erdély területén olyan látnivalókat keressünk fel, amelyek tanulóink történelmi, irodalmi, földrajzi és néprajzi ismereteit bővíti.
Projektvezető: Gál Gábor igazgató. Kísérő és felkészítő tanárok: Reményi Mónika (történelem – ének-zene), Soós-Varga Ildikó (történelem – népművelés), Kissné Sebestyén Éva (földrajz – biológia), Tóthné Rácz Erzsébet (történelem – magyar), Halász Sándorné (biológia – testnevelés), Nagyné Zemlényi Zita (magyar), Csernák Péterné (matematika – technika)
További információ: http://hatartalanul.eu
A Határtalanul program részeként az Erdélybe utazó gyerekek 5 előkészítő órán vettek részt (biológia-, földrajz-, történelem-, irodalom- és honismeretóra), amelyen megismerkedhettek azon területek irodalmával, történelmével, néphagyományaival, tájaival, élő- és élettelen természetével, melyeket a kirándulás alatt keresünk majd fel.
Az ezeken az órákon megszerzett ismeretekből iskolai vetélkedőt is szerveztünk, melyen a gyerekek kiváló eredményekkel mutatták be, mi mindent tanultak a korábbi órákon. Előzetes programként meglátogattuk Budapesten a Magyarság Házát és a Hadtörténeti Múzeumot is.