Tisztelt Szülők! Az emberi erőforrások minisztere november 19-i dátummal kiadott 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről joganyaga alapján tájékoztatom Önöket az alábbiakról:

“3. A gyermeket, illetve a tanulót a köznevelési intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül a köznevelési intézmény területére a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig léphet be.”

“5. Ez a határozat 2021. december 1-jétől hajtandó végre.”

Ez a pont iskolánk portájának külső, három oldalról védett és fedett előtere. Kérem, a kijárati ajtót hagyják szabadon, és kerüljék a torlódást!

Az iskolába való belépés már eddig is korlátozott volt, mostantól a fenti szigorítást kell tudomásul venni mindannyiunk érdekében. Köszönöm az eddigi megértésüket is!

Gál Gábor intézményvezető