Az EMMI minisztere tájékoztató leveléből idézve tájékoztatásul adjuk az alábbi fontos információt:

“A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020.  (IX.18.) Korm. rendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A szabályozás értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől érkezéskor kötelező lesz a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor lehet az intézményben, ha érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (az intézményi belépéshez megengedett testhőmérsékletet az országos tisztifőorvos határozatban teszi majd közzé.) Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha a testhőmérséklet eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

A jogszabály meghatározza, hogy az intézmény területére a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személy (szülő, idősebb testvér, stb.) maszk viselése mellett a kialakított testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.”