Iskolánkban február 6-án 17 órától szülői választmányi értekezletet tartottunk a félévet értékelve, illetve tájékoztattuk a szülők képviselőit az előttünk álló időszak feladatairól. A kemény téli idő ellenére is megtelt a tanári szoba az SZMK tagjaival. Elsőként a jövő tanév tankönyvellátásáról tájékozódhattak a jelenlévők Molnárné Moravszki Mária tankönyvfelelős segítségével. A következőkben a diák-önkormányzatok félévi munkájáról szóló beszámolókat és jövőre vonatkozó feladatokat ismertették a DMS-tanárok, Kiszelné Jándi Piroska és Pálinkásné Kálmán Klára, megköszönve a szülők eddigi és jövőbeni támogatását is. Barta Gabriella és Kulinné Kupai Márta igazgatóhelyettesek a tanulók általános iskolai és művészetoktatási adataikról, az elsős tanulók beilleszkedéséről tájékoztatták a szülőket, jelezvén az eredményeket, a várható programokat.

Az oktatás és nevelés terén mutatott teljesítményekről, változásokról, tendenciákról Dr. Láncziné Szakács Irén és Halász Sándorné igazgatóhelyettesek adtak rövid összegzést. Az iskolai működésről, feltételekről, a  jövőben várható változásokról Gál Gábor igazgató tájékoztatta a szülői közösséget. A szülők képviselői kérdésekkel, észrevételekkel és javaslatokkal segítették az iskola vezetését, amelyeket beépítünk a további működésünkbe.

Köszönjük minden résztvevő támogatását mind az értekezleten, mind az elkövetkező szülői értekezleteken!