A “Szolgáltató Város” mintaprojekt keretében megtörténtek a 2013. évi mérések, melyek eredményeit a Homo Regius Tanácsadó Iroda vezetője, Hegedűs Márta tolmácsolt a projekthez csatlakozott városi közszolgáltatóknak. Az eredményekről rövid összegző adatokat közlünk a részletes anyagból merítve.

2010-hez, az első méréshez képest csökkent a válaszadók száma, 17 960 fő helyett 16 139-en adtak adatokat. A válaszadási hajlandóság viszont 27,3-ről 31,3-re nőtt. Az elvárások szintjén minden területen nőttek a %-ok (szakmai hitelesség, emberi minőség, hitelesség, működtetett rendszerek nyilvánossága és a partnerség). Az elégedettség szintjén a 2010. évi méréshez képest 2013-ban 2-3%-os emelkedés tapasztalható.

Az értékelemekben érzékelt legnagyobb fejlődés:  következetes, kiszámítható működés, szakmai hozzáértés, nyitottság a szolgáltatást igénybe vevők kérdéseire, rendelkezésre állás.

Értékelemekben észlelt legkisebb fejlődés: az emberséges magatartás, a szolgáltatást igénybe vevők javaslatadási lehetősége, szolgáltatást igénybe vevők problémáinak befogadása, személy- és vagyonvédelem, külső és belső környezet, tárgyieszköz-felszereltség.

Érdekes tapasztalat, hogy a felnőttek körében nőtt az általános elégedettség, a fiataloknál viszont csökkent az elégedettségi mutató. A hit abban, hogy az eredmények felhasználása megvalósul, a felnőttekben erősebb, míg a fiatalok esetében csökkenőek az értékek.

A közoktatási területen összességében a 2010.évi eredmények köszöntek vissza, hiszen 84,3%-kal szemben 84,4 % a mostani eredmény a válaszadási hajlandóság terén. A fiatalok elvárásai is növekedtek minden fent kiemelt területen, viszont az elégedettségi mutatók a városi mutatókhoz képest elmaradtak. Az óvodások, általános iskolások értékítéletei magasabbak, mint a középiskolásoké. Minél közelebb kerülnek a közoktatásban tanulók a felnőttek világához, annál inkább csökkennek az elégedettségi mutatóik, felfokozódnak az elvárásaik, erősödik kritikai oldaluk. A felmérés eredményeinek hasznosságába vetett hit is hasonlóan alakul az életkort figyelve. A tanulók hite erősebb, mint a szülőké, a pedagógusoké viszont a legalacsonyabb ebben a kérdéskörben.

Mindazt figyelembe véve, hogy az elvárások és a teljesülések százalékos szintjei is nagyon magasak, összességében elégedettek lehetünk azzal a százalékos megfelelésekkel, amelyek a mérésekből visszaköszönnek. Az általános iskolások – tanulók, szülők és pedagógusok – adatai állnak legközelebb egymáshoz, itt található a legkisebb távolság a szélső értékek között. Feladatunk felkelteni majd megőrizni a korosztály érdeklődését minden őket érintő dolog iránt; részvételt, beleszólást biztosítani saját életük alakításába; ugyanakkor olyan utat mutatni, amelyet akarnak és tudnak is követni – betartatva a közös tér játékszabályait.

Projektmottó: „Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” (Calcuttai Teréz anya)

Projekttörténet

„Mit üzen a város a közszolgáltatóknak?”

Visszacsatolások