Tájékoztatónap a választható hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatosan a 2013-2014-es tanévben  5. évfolyamra járó tanulók szülei részére. A tájékoztatás 15 órától lesz iskolánkban, az ebédlőben.

Aki nem az egyházak által biztosított hit- és erkölcstanoktatást választja, azoknak az erkölcstanoktatását az iskola biztosítja tanórák keretében.