Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Az első tanítási napokra vonatkozó lényeges információkról szól az alábbi tájékoztatás:

  • A felső tagozatos gyerekeknek kérjük, biztosítsák a maszkot, mert az az iskolaépület közös tereiben kötelezően használniuk kell!
  • A tankönyvosztáskor minden tanuló számára két étkezési nyilatkozat nyomtatványt adtunk ki. Kérjük, hogy a szülők – pontosan töltsék ki, és az első tanítási napon mindkét példányt hozzák az iskolába a gyerekek.

Az első 3 tanítási napon egységes étkezési ellátást biztosítunk:

  • alsó tagozatos gyerekeknek: tízórai, ebéd, uzsonna
  • 5-6. osztályosoknak: ebéd, uzsonna
  • 7-8. osztályosoknak: ebéd (az ellátást azok kapják, akik az előző évben étkeztek az iskolában)

A 4. tanítási naptól tudjuk a nyilatkozatban igényelt étkezési formákat biztosítani.

Az étkezés a belső szabályozás alapján történik.

Azok a gyerekek, akik még nem vették át a tankönyveket, az első tanítási napon tehetik meg.

Az iskolai büfé várhatóan szeptember 7-től üzemel.

A 7-8. osztályosoknak a tanulószobát szintén szeptember 7-től tartjuk.

Kérjük a szülőket, hogy a reggeli ügyeletet 7.30 óra előtt és a délutáni ügyeletet 16.00-17.00 óra között csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe gyermeküknek!

Reggel a gyermekek lehetőleg 7.30 és 7.45 között érkezzenek!

  • A főbejáraton át érkezzenek az alsó tagozatosok!
  • A felsősöket kérjük a hátsó, udvari ajtónál bejönni!

16.00 órakor a napközisek az iskola épületéből az alábbi rend szerint mennek ki:

  • 15.55 órakor indulnak le a teremből:

– 1. évfolyam a hátsó ajtónál, az udvari oldalkapun

– 4. évfolyam és a felsős csoportok 16.00 órás tanulói a főbejáratnál

16.00 órakor indulnak

– 2. évfolyam osztályai a főbejáratnál

– 3. évfolyam a büfé felől a hátsó bejáratnál

Kérjük a szülőket, hogy a kerítésen kívül várakoznak! A kiérkező csoportok az ajtóktól távolabb helyezkednek el.

Az új be- és kibocsátási rend a tömörülés elkerülése végett szükséges, kérjük megértésüket!