Az 1956-os forradalmunkra és az azt követő szabadságharcunkra emlékezett iskolánk közössége október 20-án az iskola aulájában. A műsort az idén is a 8. évfolyamostanulók adták, a balettos lányok pedig látványos táncbetéttel fokozták a dramatikus hatást. A történelmet megidéző visszaemlékezések, monológok, versek és dalok teljesen hatásuk alá vonták a diákokat és a felnőtteket, megmozgatták valamennyiünk érzelmeit. Iskolánk igazán méltó módon emlékezett meg Bajáriné Szalados Kornélia által összeállított műsorával 1956 hőseiről, a korszak dicső napjairól. Gratulálunk minden szereplőnek és felkészítő nevelőjüknek! -GG-