Az iskola nyitva tartási rendje

Székhely: Nagy Imre krt. 20.

06.00-tól 20.00-ig

Telephely: Baross út 42.

12.00-től 18.00-ig

Csengetési rend

1. óra: 08.00-08.45

2. óra: 09.00-09.45

3. óra: 9.55-10.40

4. óra: 10.50-11.35

5. óra: 11.50-12.35

6. óra: 12.50-13.35

7. óra: 13.45-14.30

8. óra: 14.30-15.15

9. óra: 15.15-16.00

Térítési díjak befizetése

SZMJV Intézményszolgálata végzi.

Térítésidíj-ügyintéző: Moha Cintia

Étkezés lemondása kizárólag általa lehetséges 1. e-mailben, 2. sms-ben vagy 3.

az iskola portáján elhelyezett postaládában, illetve az Intézményszolgálat székhelyén

Telefonszáma: 20-228-9496

e-mail: [email protected]

Nagy Imre krt. 20. 

Információ: 56/422-702-es telefonszámon.

Gondnokság nyitva tartása:

Munkanap: 7.30-15.30

Gondnok: Fehér Brigitta

Nagy Imre krt. 20. sz alatt (Fsz.)

Az étkezés térítési díját az adott hónapra jelzett időpontokban kell a gazdasági irodában befizetni.

A művészetoktatásban részt vevő tanulóknak a térítési díjat és a tandíjat minden év március 15-ig és október 15-ig kell befizetni. A befizetést a Szolnoki Tankerületi Központ által kiállított átutalási számlára kell teljesíteni.

Diákigazolvány-ügyintézés

Ügyintéző: Fazekasné Vágó Julianna:

Hétfő: 8.00-14.00

Kedd: 8.00-14.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 8.00-14.00

Péntek: 8.00-14.00

Tanulók nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés

Ügyintéző: Makó Gabriella

Hétfőtől péntekig: 7.30-15.30

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök

Időpont-egyeztetés szükséges!

Alsó tagozaton:

Majorné Burom Anita, Pintérné Bakó Zita 

Felső tagozaton:

Nádasné Nagypál Judit, Hímer József 

Az iskolapszichológus fogadóórája

Iskolapszichológusunk: Nánásiné Dr. Horváth Edit

Az ellátás időpontja előzetes egyeztetés alapján:

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-12.00

Iskolaorvos rendelése

Iskolaorvos: Dr. Nagy Éva

Orvosi tanácsadás a székhelyen.

Védőnő jelenléte az iskolában

Védőnő: Tóth-Urbán Judit

Tel.: 20-460-2060

A védőnői feladat ellátása a székhelyen van.

Jelenléte az iskolában: hétfő (tanácsadás 11-től 12-ig), kedd, szerda 

A védőnővel előzetesen időpont egyeztethető a 06-20-460-2060-as mobilszámon.

Családon belüli erőszak esetén hívható:

Rendőrség: 107, 112

NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület

Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala: 06/80-505-101 (18.00-22.00)