Iskolánk a következő tanévet terveink szerint ismét eredeti helyén, teljesen felújítva, megszépülve, akadálymentesítve, a legkorszerűbben felszerelve kezdheti meg. Az intézmény nagyon biztonságos és modern tanulási környezetet biztosít mindannyiunknak. Egy ilyen iskolában öröm lesz gyermeknek, szülőnek és pedagógusnak egyaránt jelen lenni, benne tanulni, dolgozni, tevékenykedni. A támogató, esztétikus környezet jótékonyan hat a közérzetre s általa a teljesítményre, amit talán nem is kell bizonyítani.

Tanítóink az első osztályba kerülő kisgyermekek megismerésére törekedve sok-sok játékkal segítik majd az iskolai szokások és feladatok megismerését, elsajátítását. A 2014-2015-ös tanévben legalább három első osztály indítását tervezzük.

Az első év elején a játékos foglalkozások segítségével feltárjuk a gyermekek alapkészségeit, majd ez alapján alakítjuk az óvoda-iskola közötti átmenetet segítő programunk időszakát. Nagyon fontosnak tartjuk az iskolás lét megismertetését, az örömmel végzett tanulás megszerettetését.

Iskolánkban a helyi tantervben meghatározott tantárgyak kötelező foglalkozásai mellett már az első osztályban részt vehetnek a gyermekek a testnevelés emelt szintű programjában, az alapfokú művészeti oktatás keretében pedig a balett vagy néptánc tanszakok foglalkozásain.

Pedagógiai programunk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességei csúcsára, tehetségét több irányban is kipróbálhassa, szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alapkészségeket, kompetenciákat sajátítson el. A tanítás-tanulás folyamatában igyekszünk a korszerű oktatási eszközöket és módszereket a leghatékonyabban alkalmazni. Kiemelt feladatunknak tartjuk tanulóink eredményes felkészítését a továbbtanulásra, az eredményes pályaválasztásra.

Mindezeken túl azt is fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tanulói a nevelés és tanulás mellett értékes és emlékezetes iskolai és diákprogramok során élményekben gazdagodjanak, közösségükben kiteljesedő, boldog gyermekéveket élhessenek.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)

Az iskolánk iránt érdeklődőknek, leendő elsősöknek és szüleiknek várhatóan 2014. március 8-án és március 22-én óvodás foglalkozásokat, szülői tájékoztatókat tartunk.

Szeretettel várjuk Gyermekeiket és Önöket az iskolánkban!

 

Figyelmükbe ajánljuk az iskolánkat részletesen bemutató leporellónkat, valamint a honlapunkat a www.korosisuli.hu elérhetőségen.

 

További információt az 56/426-803-as telefonszámon, a [email protected] e-mail címen, vagy személyesen is kérhetnek iskolánk vezetésének tagjaitól, Gál Gábor igazgatótól és helyetteseitől.