Október 24-én a 8 órási becsengetés nemcsak az iskola tanulóinak jelezte a munkanap kezdetét, hanem azoknak az óvónéniknek is szólt, akik vendégségbe érkeztek az első osztályos kislányokhoz és kisfiúkhoz, a nemrég még óvodás gyermekeikhez. Az óvónénik a Jósika, a Manóvár és a Kacsa úti tagóvodákból érkeztek, és részt vettek az első és második tanítási órán, amelyen az osztályokat tanító valamennyi pedagógus együtt dolgozott a tanulókkal. Megmutatták, hogy  a tanítási folyamatban hol tartanak alig két hónapnyi közös munkájuk során, hogyan vették át az iskolai szokásokat a nemrég még óvodás gyermekek, mennyire sikerült az óvoda-iskola közötti átmenet, milyen közösségeket alkotnak az apróságok.
A kis elsősök rajongó szeretettel fogadták óvónőiket, a szünetekben elmesélték első élményeiket, hiányolták azokat, akik most nem tudtak eljönni hozzájuk. Az óralátogatások után az iskola könyvtárában közösen beszélték meg az óvónők és a tanítónők, valamint az iskola vezetői a látottakat, a tapasztaltakat, a fejlesztés eddigi eredményeit, a jövő feladatait, az együttműködés kialakult jó gyakorlatát, a jövő további lehetőségeit. A kötetlen beszélgetés nagyon jó légkörben zajlott, az együtt gondolkozás, a közös célok egyezése a további együttműködést erősítette meg mindenkiben. Az elkövetkező időszak programjaira kölcsönösen ellátogatnak az iskola tanulói és nevelői és az óvodások csoportjai, óvónői.