Tisztelt Szülők!

Bizonyára Önök számára is ismert tény, hogy a Kormány döntése alapján 2021. április 19-én, hétfőn újranyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai.

 A felső tagozatosok a középiskolásokkal egy időben, 2021. május 10-én térhetnek vissza a jelenléti oktatásba.

  • A következő három hét egy átmeneti időszak lesz, a teljes és megszokott iskolai rend május 10-én állhat vissza.
  • Csak jelenléti oktatást kell, hogy biztosítson ebben az időszakban az iskola, a pedagógus, nem lesz hibrid oktatás. Aki hiányzik, az a tanuló vagy a szülője a KRÉTA felületről tudhatja meg a tananyagot és a házi feladatot, erre külön figyelniük kell!
  • A tanulókat a tanórák és ebéd után, vagy a délutáni művészeti órák után a szülők hazavihetik, amennyiben ezt vállalni tudják. Az étkezésről tájékoztatást adunk az iskolánk honlapján és a KRÉTA felületén.
  • A jelenléti oktatásban a járványügyi szabályok szigorú betartása mindenki számára kötelező! A maszk használatát ajánljuk az alsós tanítványoknak is!
  • A testnevelésórán, táncórákon a szorosabb kontaktust igénylő gyakorlatok, feladatok, énekórán pedig az énekléssel járó tevékenységek továbbra is kerülendők!
  • A néptáncórákat a Konstantin iskolai telephelyünkön tartjuk 11.00 és 15.30 közötti időszakban az erre a helyzetre kidolgozott időbeosztás szerint
  • Az áttanítást a tagozatok között ideiglenesen, akár órarendmódosítással is próbálja iskolánk megoldani.
  • A tanuló veszélyhelyzet miatti hiányzását a szülő által írásban tett kérelemre és indoklásra az igazolást az intézményvezető adhatja meg. Figyelem! A tanulók a tanév során összesen 250 óránál többet nem hiányozhatnak, mert különben kötelező osztályozó vizsgát tenniük a tanév végén. 
  • Iskolánk tisztán, fertőtlenítetten, a megfelelő biztonsági eszközökkel és anyagokkal ellátva várja vissza az alsó tagozatos gyermekeket. Kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy az iskolába egészségesen és motiváltan érkezzenek a gyerekek, hiszen szükségük van a pozitív légkörre, egymás társaságára, a közösségi létre, amelyet biztonságban szeretnénk tudni mindannyian!

          Szolnok, 2021. április 15.

                                                                                   Gál Gábor                                                                                                                                                           intézményvezető