Félévi nevelési értekezletünket tartottuk 2012. február 3-án nyolc órától az iskolánk éttermében, amelyet a nagy hideg és a hírekben jelzett havazás témája indított. Az értekezleten felmértük adottságainkat és lehetőségeinket személyi, tárgyi és anyagi területeken, majd megvizsgáltuk a tanulói létszámok alakulását az általános iskolai és a művészetoktatási területeinken. Összehasonlítást kaptak az elmúlt évek tantárgyi eredményei a változásokat, illetve a tendenciákat is érzékeltetve, végezetül az első évfolyam DIFER-mérés eredményeit láthattuk, továbbá alkalmazkodásukról, beilleszkedésükről elemeztük ki a szerzett tapasztalatainkat.

A szünet után a pedagógiai szakma országosan is elismert vendég előadója,  Pecsenye Éva tartott tájékoztatót a Köznevelési törvényben megfogalmazott változásokról, valamint az életpálya-modellről. A közös munkát is magába foglaló előadása végére megerősödött bennünk az a hit, hogy erősségeinket szem előtt tartva, azokra építve kell a változásokra hangolódnunk. A délelőtt folyamán újabb gondokkal is számolnunk kellett, hiszen fel kellett készülnünk a zord időjárás miatt kialakuló katasztrófavédelmi helyzetre, a folyamatos hétvégi ügyeletre is, amit a rendkívüli hideg és a várhatóan nagy havazás jelentett.